Hrubie.pl - Hrubieszowski Katalog Firm » Nauka i Szkolnictwo » Zajęcia wyrównawcze

Centrum Reedukacji

Partyzantów 8
22-500 Hrubieszów
tel. kom.: 502 402 342
e-mail: agnieszka_wolanin@op.pl

Godziny otwarcia:

Kontakt telefoniczny: 502 402 342

Opis firmy:

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Oferta:

Oferuje indywidualne zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej w zakresie:

- pracy z uczniami z grupy "ryzyka dysleksji" oraz ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia);

- usprawniania funkcji poznawczych uczestniczących w nauce czytania i pisania (percepcja wzrokowa, słuchowa, koncentracja uwagi, pamięć, logiczne myślenie);

- pracy nad wzrostem tempa czytania i rozumienia tekstu;

- nauki mnemotechnik (technik pamięciowych) prowadzących do efektywnego uczenia się.

 

Praca indywidualna u ucznia w domu oparta na sprawdzonych metodach i technikach dydaktycznych oraz na nowoczesnych programach multimedialnych, zalecanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.


JEŚLI TWOJE DZIECKO MA PROBLEMY Z CZYTANIEM, PISANIEM, ORTOGRAFIĄ, KONCENTRACJĄ UWAGI - ZADZWOŃ!
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ U UCZNIA W DOMU!FOTO


Mapa dojazdu


Podziel się: